Przejdź do treści

O projekcie

YOUnite to projekt mający na celu pomoc otyłym nastolatkom w przezwyciężaniu wyzwań oraz zwiększaniu ich szans na zatrudnienie na rynku pracy. Projekt YOUnite, współfinansowany ze środków programu ERASMUS+, ma na celu opracowanie nowego programu szkoleniowego opartego, na wzmocnieniu pozycji i budowaniu pewności siebie, aby wesprzeć młodych ludzi cierpiących na nadwagę i otyłość w radzeniu sobie z trudnościami społeczno-ekonomicznymi oraz nauczyć ich umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z problemem nadwagi i otyłości.

Koordynatorem inicjatywy jest ÖSB Consulting (Austria). Partnerami projektu są instytucje z Finlandii (ACR), Węgier (EMINA), Polski (Zdrowy Kształt) i Austrii (ÖSB Social Innovation).

Otyłość jest poważnym problemem zdrowotnym w Unii Europejskiej (UE), mającym długoterminowe konsekwencje dla zdrowia, społeczeństwa i gospodarki. Według raportu WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) z 2022 r. około 1 na 3 dzieci w UE już w wieku 6-9 lat miało w 2019 r. nadwagę, podczas gdy rozpowszechnienie otyłości w tej grupie wiekowej wynosiło 12 proc. Regionu Europejskiego WHO. Ponadto istnieją poważne obawy, iż pandemia COVID-19 mogła jeszcze bardziej zaostrzyć ten problem. Nie widać systematycznego łagodzenia i odwracania otyłości u dzieci. Otyłość wpływa na poczucie własnej wartości i harmonijne dorastanie dzieci i młodzieży, ponieważ wielu dotkniętych nią nastolatków zgłasza doświadczenia związane z zastraszaniem i wykluczeniem społecznym. Związane z tym obniżenie jakości życia oraz brak szans w edukacji i na rynku pracy są często pomijane lub lekceważone. Nadwaga może stanowić barierę dla aktywnego uczestnictwa w rynku pracy i sukcesach zawodowych.

W ramach projektu YOUnite opracowane zostaną moduły szkoleniowe, obejmujące 6 tematów (zdrowie i problemy medyczne, sport, stres, odżywianie, podnoszenie świadomości i zdolność do zatrudnienia), aby skutecznie i zdrowo zintegrować młode osoby otyłe na rynku pracy, oferując techniki budowania pewności siebie, rozwoju strategii radzenia sobie i zapewnienia punktów wejścia do tworzenia indywidualnego podejścia do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Treść modułów zostanie opracowana w grupach roboczych z aktywnym udziałem ekspertów, którzy będą doradzać w zakresie różnych podejść i niezbędnych umiejętności podczas pracy z otyłą młodzieżą. Moduły zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić młodym ludziom czerpanie radości z uczestnictwa w programie i zainteresować ich tematem projektu, angażując ich w nieformalne działania edukacyjne. Przygotowane moduły zostaną uzupełnione o podręcznik dla trenerów, tak aby zainteresowani trenerzy otrzymali wyczerpujący opis tematu, zawierający informacje dotyczące najnowszej wiedzy naukowej, informacje ogólne i dalsze odniesienia, a także praktyczne wskazówki umożliwiające samodzielne zorganizowanie aktywności ujętych w opracowanych modułach.

Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o projekcie, zapisz się do naszego newslettera!

Partnerstwo projektu

ÖSB Consulting

Jako jedna z wiodących firm konsultingowych w Austrii, ÖSB Consulting opracowuje innowacyjne koncepcje, programy doradcze i projekty pilotażowe dla przyszłego świata pracy. Od ponad 40 lat rozwija i wdraża politykę rynku pracy, oferując różnorodne usługi doradcze oraz doradztwo edukacyjne i zawodowe. W projekcie YOUnite OSB wykorzystuje rozległą wiedzę specjalistyczną, począwszy od wspierania osób poszukujących pracy i osób z problemami zdrowotnymi w znalezieniu nowej perspektywy na rynku pracy, a skończywszy na wspieraniu zarejestrowanych bezrobotnych nastolatków i młodych dorosłych w ich orientacji zawodowej oraz rozpoczęciu kształcenia zawodowego, dalszej edukacji i zatrudnienia poprzez szkolenia i doradztwo.

ÖSB Social innovation

ÖSB Social Innovation wspiera rozwój zorientowanej na przyszłość polityki rynku pracy, zdrowia oraz edukacji. Zapewnia rzetelne analizy ukierunkowane na potrzeby i celowe dostosowanie i realizację działań oraz systematyczne ich monitorowanie w trakcie realizacji. Kluczowymi kompetencjami OSB Social Innovation są tworzenie treści oraz opracowywanie metodologii i procesów. Wspieramy realizację programów UE, Federalnego Ministerstwa Pracy i Usług Rynku Pracy (AMS) w Austrii oraz prowadzimy towarzyszący monitoring programów i projektów.

Zdrowy Ksztalt

Zdrowy Kształt S.C. to organizacja świadcząca usługi w zakresie wiedzy i zdrowia, której misją jest świadczenie usług edukacyjnych i psychoterapeutycznych związanych z inteligencją emocjonalną, mindfulness, równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, zaburzeniami związanymi ze stresem, zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, a także zaburzeniami osobowości. Usługi oferowane przez Zdrowy Ksztalt wspierają leczenie nadwagi i otyłości, zaburzeń odżywiania, dietoterapię i leczenie żywieniowe, wspierane przez poradnictwo psychoterapeutyczne i dietetyczne, działania motywacyjne i psychoedukacyjne. Placówka promuje aktywny styl życia.

EMINA

Fundacja EMINA Career Guidance Foundation ma na celu promowanie poradnictwa zawodowego i świadomego stylu życia młodych ludzi oraz organizowanie krajowych i międzynarodowych wydarzeń poświęconych sytuacji społecznej młodych pokoleń. Fundacja zatrudnia pracowników socjalnych, psychologów i socjologów, którzy zajmują się problemami młodzieży i mlodych osób dorosłych. EMINA organizuje również indywidualne konsultacje i działania grupowe na temat możliwości kształcenia i zatrudnienia, aby pomóc młodym ludziom przezwyciężyć problemy na rynku pracy.

ACR

Głównym celem ACR jest promowanie dialogu i współpracy międzykulturowej w celu zachęcania do uznania i ochrony różnorodności kulturowej, zachowania dziedzictwa materialnego oraz niematerialnego, promowania wartości kulturowych we wszystkich ich formach oraz wspierania praw człowieka. Organizacja aktywnie uczestniczy w różnych programach nieformalnych, organizując seminaria i projekty na rzecz mobilności edukatorów pracujących z młodzieżą.

Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Dignissim in nisi, risus dui, id ut quisque ut sed. At dictum ullamcorper gravida at bibendum. Odio nullam vel egestas enim cras tristique sodales lobortis. Mattis maecenas interdum amet in. Iaculis ac turpis neque fames. Nam ut dolor in ornare.

ÖSB

Jako jedna z wiodących firm konsultingowych w Austrii, ÖSB Consulting opracowuje innowacyjne koncepcje, programy doradcze i projekty pilotażowe dla przyszłego świata pracy. Od ponad 40 lat rozwija i wdraża politykę rynku pracy, oferując różnorodne usługi doradcze oraz doradztwo edukacyjne i zawodowe. W projekcie YOUnite OSB wykorzystuje rozległą wiedzę specjalistyczną, począwszy od wspierania osób poszukujących pracy i osób z problemami zdrowotnymi w znalezieniu nowej perspektywy na rynku pracy, a skończywszy na wspieraniu zarejestrowanych bezrobotnych nastolatków i młodych dorosłych w ich orientacji zawodowej oraz rozpoczęciu kształcenia zawodowego, dalszej edukacji i zatrudnienia poprzez szkolenia i doradztwo.

ÖSB Social innovation

ÖSB Social Innovation wspiera rozwój zorientowanej na przyszłość polityki rynku pracy, zdrowia oraz edukacji. Zapewnia rzetelne analizy ukierunkowane na potrzeby i celowe dostosowanie i realizację działań oraz systematyczne ich monitorowanie w trakcie realizacji. Kluczowymi kompetencjami OSB Social Innovation są tworzenie treści oraz opracowywanie metodologii i procesów. Wspieramy realizację programów UE, Federalnego Ministerstwa Pracy i Usług Rynku Pracy (AMS) w Austrii oraz prowadzimy towarzyszący monitoring programów i projektów.

Zdrowy Ksztalt

Zdrowy Kształt S.C. to organizacja świadcząca usługi w zakresie wiedzy i zdrowia, której misją jest świadczenie usług edukacyjnych i psychoterapeutycznych związanych z inteligencją emocjonalną, mindfulness, równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, zaburzeniami związanymi ze stresem, zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, a także zaburzeniami osobowości. Usługi oferowane przez Zdrowy Ksztalt wspierają leczenie nadwagi i otyłości, zaburzeń odżywiania, dietoterapię i leczenie żywieniowe, wspierane przez poradnictwo psychoterapeutyczne i dietetyczne, działania motywacyjne i psychoedukacyjne. Placówka promuje aktywny styl życia.

EMINA

Fundacja EMINA Career Guidance Foundation ma na celu promowanie poradnictwa zawodowego i świadomego stylu życia młodych ludzi oraz organizowanie krajowych i międzynarodowych wydarzeń poświęconych sytuacji społecznej młodych pokoleń. Fundacja zatrudnia pracowników socjalnych, psychologów i socjologów, którzy zajmują się problemami młodzieży i mlodych osób dorosłych. EMINA organizuje również indywidualne konsultacje i działania grupowe na temat możliwości kształcenia i zatrudnienia, aby pomóc młodym ludziom przezwyciężyć problemy na rynku pracy.

ACR

Głównym celem ACR jest promowanie dialogu i współpracy międzykulturowej w celu zachęcania do uznania i ochrony różnorodności kulturowej, zachowania dziedzictwa materialnego oraz niematerialnego, promowania wartości kulturowych we wszystkich ich formach oraz wspierania praw człowieka. Organizacja aktywnie uczestniczy w różnych programach nieformalnych, organizując seminaria i projekty na rzecz mobilności edukatorów pracujących z młodzieżą.

Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Dignissim in nisi, risus dui, id ut quisque ut sed. At dictum ullamcorper gravida at bibendum. Odio nullam vel egestas enim cras tristique sodales lobortis. Mattis maecenas interdum amet in. Iaculis ac turpis neque fames. Nam ut dolor in ornare.

Materiały szkoleniowe

Partnerzy projektu Younite opracowują 6 modułów szkoleniowych opartych na pozaformalnych, atrakcyjnych i innowacyjnych praktykach uczenia się, aby zwiększyć pewność siebie młodzieży otyłej oraz osób z tendencją do tycia, w wejściu na rynek pracy. 60-godzinne szkolenie jest podzielone na łatwe do wykorzystania zajęcia z zakresu zdrowia i medycyny, odżywiania, sportu, stresu, świadomości i możliwości zatrudnienia. Część zaplanowanych aktywności się uzupełnia i powinna być stsosowana jako pakiet, część może być wykorzystana niezależnie.

Sugestie i wskazówki dla trenerów, dotyczące właściwego korzystania z opracowanych modułów zostaną zawarte w oddzielnym dokumencie, zapewniającym zainteresowanym nauczycielom i edukatorom wgląd w najnowsze trendy naukowe i wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z otyłością i nadwagą, listę instytucji i organizacji działających w obszarze leczenia choroby otyłościowej i edukacji zawodowej, a także praktyczne porady dotyczące prowadzenia szkolenia.

Co nowego

The Hidden Link Between Adipositas and Mental Health

Obesity, often misunderstood as a result of willpower or laziness, is increasingly recog-nized as a chronic metabolic disorder with profound implications for mental health. Recent studies and real-world experiences shed light on the alarming connection between obesity and psychological well-being.

Dowiedz się więcej

The Hidden Link Between Adipositas and Mental Health

Obesity, often misunderstood as a result of willpower or laziness, is increasingly recog-nized as a chronic metabolic disorder with profound implications for mental health. Recent studies and real-world experiences shed light on the alarming connection between obesity and psychological well-being.

Read More