Skip to content

Projektin kuvaus

YOUnite on hanke, jonka tarkoituksena on auttaa ylipainoisia nuoria selviytymään haasteista ja parantamaan heidän työllistyvyyttään työmarkkinoilla. ERASMUS+-ohjelman tukemassa YOUnite-hankkeessa pyritään kehittämään uusi voimaantumiseen ja itseluottamuksen lisäämiseen perustuva koulutusohjelma, jolla tuetaan ylipainoisia nuoria selviytymään sosioekonomisista vaikeuksista ja opetetaan heille taitoja, joita tarvitaan ylipainoisuuden ratkaisukeskeiseen käsittelyyn.

Kumppanuutta johtaa ÖSB Consulting (Itävalta), ja sen kumppaniorganisaatiot ovat Suomesta (ACR), Unkarista (EMINA), Puolasta (Zdrowy Ksztalt) ja Itävallasta (ÖSB Social Innovation).

Ylipaino on Euroopan unionissa (EU) merkittävä terveysongelma, jolla on pitkän aikavälin vaikutuksia terveyteen, yhteiskuntaan ja talouteen. WHO:n vuonna 2022 julkaistun Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) -raportin mukaan noin joka kolmas lapsi EU:ssa jo 6-9-vuotiaana oli ylipainoinen vuonna 2019, ja lihavuuden esiintyvyys tässä ikäryhmässä oli 12 prosenttia WHO:n Euroopan alueella. Lisäksi on olemassa vakavia huolenaiheita siitä, että COVID-19-pandemia on saattanut pahentaa tätä ongelmaa entisestään. Lapsuusiän ylipainon järjestelmällistä lieventämistä ja kääntämistä laskuun ei ole näköpiirissä. Ylipaino vaikuttaa lasten itsetuntoon ja harmoniseen kasvuun, sillä monet ylipainoisista nuorista raportoivat kiusaamisesta ja sosiaalisesta syrjäytymisestä. Tähän liittyvä elämänlaadun heikkeneminen ja mahdollisuuksien puute koulutuksessa ja työmarkkinoilla jätetään usein huomiotta tai laiminlyödään. Ylipaino voi muodostaa esteen työmarkkinoille osallistumiselle ja ammatilliselle menestykselle.

Moduulien sisältöä kehitetään työryhmissä, joissa asiantuntijat antavat neuvoja erilaisista lähestymistavoista ja tarvittavista taidoista ylipainoisten nuorten kanssa työskentelyssä. Moduulit suunnitellaan siten, että nuoret nauttivat ohjelmasta ja sitoutuvat aiheeseen, jolloin he osallistuvat epäviralliseen oppimistoimintaan. Moduuleja kokeillaan kaikissa neljässä osallistuja maassa (Itävalta, Suomi, Unkari, Puola ja Suomi). Valmiita moduuleja täydennetään kouluttajille tarkoitetulla käsikirjalla, jotta kiinnostuneet kouluttajat saavat hyvän yleiskatsauksen aiheeseen, uusimmat tieteelliset tiedot, taustatiedot ja lisäviitteet sekä käytännön vinkkejä, joiden avulla he voivat järjestää koulutustoimintaa omatoimisesti

Koulutusmateriaali

Younite-hankkeen yhteistyökumppanit kehittävät 6 koulutusmoduulia, jotka perustuvat epävirallisiin, osallistaviin oppimiskäytäntöihin ja joilla lisätään lihavien ja ylipainoisten nuorten itseluottamusta työmarkkinoille pääsyä varten. Näin 60 tunnin koulutus on jaettu helppokäyttöisiin aktiviteetteihin terveyden/lääkinnän, ravitsemuksen, urheilun, stressin, tietoisuuden ja työllistettävyyden aloilla. Vaikka eri aktiviteetit rakentuvat toistensa varaan, voivat ammattilaiset saada inspiraatiota eri aktiviteeteista, joita voidaan käyttää myös erikseen.

Koulutusmoduulien käyttöä tuetaan kouluttajien käsikirjalla, joka antaa kiinnostuneille opettajille ja kouluttajille tietoa uusimmista tieteellisistä suuntauksista ja käsityksistä liikalihavuuden vähentämiseksi, luettelon hyödyllisistä järjestöistä ja tukirakenteista osallistujamaissa sekä käytännön neuvoja itse koulutuksen toteuttamiseen.

Tilaa uutiskirje

Jos haluat saada viimeisimmät uutiset projektista, tilaa uutiskirjeemme!

Kumppanit

ÖSB Consulting

Yhtenä Itävallan johtavista konsulttiyrityksistä ÖSB Consulting kehittää innovatiivisia konsepteja, konsultointiohjelmia ja pilottihankkeita tulevaisuuden työelämää varten. Olemme yli 40 vuoden ajan kehittäneet ja toteuttaneet työmarkkinapolitiikkaa, tarjonneet erilaisia konsulttipalveluja sekä antaneet koulutus- ja ammatinvalinnanohjausta. YOUnite-hankkeessa käytämme laajaa asiantuntemustamme, joka ulottuu työnhakijoiden ja terveysongelmista kärsivien henkilöiden tukemisesta uuden työmarkkinaperspektiivin löytämisessä sekä työttömiksi rekisteröityneiden nuorten ja nuorten aikuisten tukemiseen ammatillisessa suuntautumisessa ja ammatilliseen koulutukseen, jatkokoulutukseen ja työelämään pääsyssä koulutusten, tapauskohtaisen ohjauksen ja neuvonnan avulla.

ÖSB Social innovation

ÖSB Social Innovation tukee tulevaisuuteen suuntautuvan työmarkkina-, terveys- ja koulutuspolitiikan kehittämistä. Tarjoamme perusteltuja analyysejä toimien tarvelähtöistä ja tavoitteellista kohdentamista ja toteuttamista varten sekä järjestelmällistä seurantaa toteutuksen aikana. Keskeisiä osaamisalueitamme ovat sisällön kehittäminen sekä menetelmien ja prosessien suunnittelu. Tuemme EU:n, liittovaltion työministeriön ja työmarkkinapalvelujen (AMS) ohjelmien toteuttamista Itävallassa ja toteutamme ohjelmien ja hankkeiden seurantaa.

Zdrowy Ksztalt

Zdrowy Kształt S.C. on tieto- ja terveyspalveluorganisaatio, jonka tehtävänä on tarjota koulutus- ja psykoterapeuttisia palveluja, jotka liittyvät tunneälyyn, tietoisuuteen, työ- ja yksityiselämän tasapainoon, stressiin liittyviin häiriöihin, ahdistuneisuushäiriöihin, masennushäiriöihin sekä persoonallisuushäiriöihin. Zdrowy Ksztaltin tarjoamat palvelut tukevat ylipainon ja lihavuuden hoitoa, syömishäiriöitä, ruokavaliohoitoa ja ruokavaliohoitoa, joita tuetaan psykoterapeuttisella ja ravitsemusneuvonnalla, motivoivalla ja psykoedukatiivisella toiminnalla. Organizaatio edistää aktiivista elämäntapaa.

EMINA

EMINA-uranohjaussäätiön tavoitteena on edistää nuorten ammatinvalinnanohjausta ja tietoista elämäntapaa sekä järjestää sekä kansallisia että kansainvälisiä tapahtumia, jotka käsittelevät nuorten sukupolvien sosiaalista tilannetta. Säätiö työllistää sosiaalityöntekijöitä, psykologeja ja sosiologeja, jotka käsittelevät nuorten teini-ikäisten, opiskelijoiden ja yksilöiden ongelmia. EMINA järjestää myös yksilöllisiä konsultaatioita ja ryhmätoimintaa koulu- ja työmahdollisuuksista auttaakseen nuoria selviytymään työmarkkinoiden ongelmista.

ACR

ACR:n päätavoitteena on edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja yhteistyötä kulttuurisen monimuotoisuuden tunnustamiseksi ja suojelemiseksi, aineellisen ja aineettoman perinnön säilyttämiseksi, kulttuuriarvojen edistämiseksi kaikissa muodoissaan ja ihmisoikeuksien tukemiseksi. Järjestö osallistuu aktiivisesti erilaisiin epävirallisiin oppimisohjelmiin järjestämällä seminaareja ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeita.

Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Dignissim in nisi, risus dui, id ut quisque ut sed. At dictum ullamcorper gravida at bibendum. Odio nullam vel egestas enim cras tristique sodales lobortis. Mattis maecenas interdum amet in. Iaculis ac turpis neque fames. Nam ut dolor in ornare.

ÖSB

Yhtenä Itävallan johtavista konsulttiyrityksistä ÖSB Consulting kehittää innovatiivisia konsepteja, konsultointiohjelmia ja pilottihankkeita tulevaisuuden työelämää varten. Olemme yli 40 vuoden ajan kehittäneet ja toteuttaneet työmarkkinapolitiikkaa, tarjonneet erilaisia konsulttipalveluja sekä antaneet koulutus- ja ammatinvalinnanohjausta. YOUnite-hankkeessa käytämme laajaa asiantuntemustamme, joka ulottuu työnhakijoiden ja terveysongelmista kärsivien henkilöiden tukemisesta uuden työmarkkinaperspektiivin löytämisessä sekä työttömiksi rekisteröityneiden nuorten ja nuorten aikuisten tukemiseen ammatillisessa suuntautumisessa ja ammatilliseen koulutukseen, jatkokoulutukseen ja työelämään pääsyssä koulutusten, tapauskohtaisen ohjauksen ja neuvonnan avulla.

ÖSB Social innovation

ÖSB Social Innovation tukee tulevaisuuteen suuntautuvan työmarkkina-, terveys- ja koulutuspolitiikan kehittämistä. Tarjoamme perusteltuja analyysejä toimien tarvelähtöistä ja tavoitteellista kohdentamista ja toteuttamista varten sekä järjestelmällistä seurantaa toteutuksen aikana. Keskeisiä osaamisalueitamme ovat sisällön kehittäminen sekä menetelmien ja prosessien suunnittelu. Tuemme EU:n, liittovaltion työministeriön ja työmarkkinapalvelujen (AMS) ohjelmien toteuttamista Itävallassa ja toteutamme ohjelmien ja hankkeiden seurantaa.

Zdrowy Ksztalt

Zdrowy Kształt S.C. on tieto- ja terveyspalveluorganisaatio, jonka tehtävänä on tarjota koulutus- ja psykoterapeuttisia palveluja, jotka liittyvät tunneälyyn, tietoisuuteen, työ- ja yksityiselämän tasapainoon, stressiin liittyviin häiriöihin, ahdistuneisuushäiriöihin, masennushäiriöihin sekä persoonallisuushäiriöihin. Zdrowy Ksztaltin tarjoamat palvelut tukevat ylipainon ja lihavuuden hoitoa, syömishäiriöitä, ruokavaliohoitoa ja ruokavaliohoitoa, joita tuetaan psykoterapeuttisella ja ravitsemusneuvonnalla, motivoivalla ja psykoedukatiivisella toiminnalla. Organizaatio edistää aktiivista elämäntapaa.

EMINA

EMINA-uranohjaussäätiön tavoitteena on edistää nuorten ammatinvalinnanohjausta ja tietoista elämäntapaa sekä järjestää sekä kansallisia että kansainvälisiä tapahtumia, jotka käsittelevät nuorten sukupolvien sosiaalista tilannetta. Säätiö työllistää sosiaalityöntekijöitä, psykologeja ja sosiologeja, jotka käsittelevät nuorten teini-ikäisten, opiskelijoiden ja yksilöiden ongelmia. EMINA järjestää myös yksilöllisiä konsultaatioita ja ryhmätoimintaa koulu- ja työmahdollisuuksista auttaakseen nuoria selviytymään työmarkkinoiden ongelmista.

ACR

ACR:n päätavoitteena on edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja yhteistyötä kulttuurisen monimuotoisuuden tunnustamiseksi ja suojelemiseksi, aineellisen ja aineettoman perinnön säilyttämiseksi, kulttuuriarvojen edistämiseksi kaikissa muodoissaan ja ihmisoikeuksien tukemiseksi. Järjestö osallistuu aktiivisesti erilaisiin epävirallisiin oppimisohjelmiin järjestämällä seminaareja ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeita.

Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Dignissim in nisi, risus dui, id ut quisque ut sed. At dictum ullamcorper gravida at bibendum. Odio nullam vel egestas enim cras tristique sodales lobortis. Mattis maecenas interdum amet in. Iaculis ac turpis neque fames. Nam ut dolor in ornare.

Koulutusmateriaali

Younite-hankkeen yhteistyökumppanit kehittävät 6 koulutusmoduulia, jotka perustuvat epävirallisiin, osallistaviin oppimiskäytäntöihin ja joilla lisätään lihavien ja lihavien nuorten itseluottamusta työmarkkinoille pääsyä varten. Näin 60 tunnin koulutus on jaettu helppokäyttöisiin aktiviteetteihin terveyden/lääkinnän, ravitsemuksen, urheilun, stressin, tietoisuuden ja työllistettävyyden aloilla. Vaikka eri aktiviteetit rakentuvat toistensa varaan, voivat ammattilaiset saada inspiraatiota eri aktiviteeteista, joita voidaan käyttää myös erikseen.

Koulutusmoduulien käyttöä tuetaan kouluttajien käsikirjalla, joka antaa kiinnostuneille opettajille ja kouluttajille tietoa uusimmista tieteellisistä suuntauksista ja käsityksistä liikalihavuuden vähentämiseksi, luettelon hyödyllisistä järjestöistä ja tukirakenteista osallistujamaissa sekä käytännön neuvoja itse koulutuksen toteuttamiseen.

Ajankohtaista

The Hidden Link Between Adipositas and Mental Health

Obesity, often misunderstood as a result of willpower or laziness, is increasingly recog-nized as a chronic metabolic disorder with profound implications for mental health. Recent studies and real-world experiences shed light on the alarming connection between obesity and psychological well-being.

Lue lisää

The Hidden Link Between Adipositas and Mental Health

Obesity, often misunderstood as a result of willpower or laziness, is increasingly recog-nized as a chronic metabolic disorder with profound implications for mental health. Recent studies and real-world experiences shed light on the alarming connection between obesity and psychological well-being.

Lue lisää